Mevlanakapisi - mevlanakapisi.net

General Information:

Latest News:

Hz. Ammar İbni Yâsir (r.a) 26 Jul 2012 | 01:48 am

Ammar İbni Yâsir (r.a) imanda azmin ve sebatın sembolü bir yiğit! İnancı uğruna gösterdiği fedakârlıklar, İslam’ın yüceliğinin bir vesikası olan kahraman! Fedakârlığın imanın özü olduğunu gösteren ilk...

Hz. Abdullah İbni Zeyd (r.a) 23 Jul 2012 | 07:43 am

Abdullah İbni Zeyd (r.a) “Sâhibü’l-Ezân” lakabıyla tanınan bir sahabe... İslam’ın şiârı, en büyük alâmeti olan “Ezan-ı Muhammedî”nin okunuşunu rüyasında öğrenen bir yiğit... Rasûlullah (s.a.vv) Efendi...

Katreyim Surette Amma Manada Derya Benim 23 Jul 2012 | 07:31 am

Katreyim surette amma manide derya benim. Cümle âlem bendedir dünya vü mâfihâ benim. Bendedir bu on sekiz bin âlemin mahiyeti. Mahzar-ı kül olmuşum külliyet-i esmâ benim. Aşk ile kâimdir iş bu vücud...

Hz. Abdullah Bin Amr Bin El As (r.a) 21 Jul 2012 | 02:28 am

Ashabın ileri gelen fakihlerinden ve aynı zamanda Abâdile’den olan sahabe. Ebu Muhammed veya Ebu Abdurrahman künyesiyle tanınan Abdullah, Amr b. As'ın oğlu idi. Annesi de Râita (Reyta) binti Münebbih'...

Hz. Abdullah İbn Abbas (r.a) 20 Jul 2012 | 06:49 am

Hz. Muhammed (s.a.v)'in amcası Abbâs (r.a)'ın oğlu. Kesin olarak ne zaman doğduğu bilinmemekle birlikte onun Hicret'ten üç yıl kadar önce, Müslümanlar Mekke'de Şi'b-i Ebi Tâlib'te ekonomik ve sosyal k...

Hz. Abdullah Bin Süheyl (r.a) 20 Jul 2012 | 06:07 am

Abdullah bin Süheyl ilk Müslüman olanlardandır. İkinci Habeşistan hicretine kadar Müslümanlığını gizledi. Sonra Habeşistan’a hicret eden kafileye o da iştirak etti. Habeşistan’dan dönüşünde, babası ta...

Hz. Abdullah Bin Ömer (r.a) 20 Jul 2012 | 05:27 am

İkinci halife Hz. Ömer (r.a)'in oğlu ve müminlerin annesi Hz. Hafsa'nın ana-baba bir kardeşi, fakih ve muhaddis sahibi. Ebû Abdurrahman künyesi ile tanınan Abdullah'ın annesi Zeynep binti Maz'un el-Cü...

Hadden Aştı İştiyakım - Ahmet Özhan 16 Jul 2012 | 02:51 pm

Hadden aştı iştiyakım, Ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, Ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, Nazar et halime zerre. Nice bir hicab-ı perde, Ya Resul göster Cemalin.

Hz. Abdullah Bin Zübeyr (r.a) 16 Jul 2012 | 02:29 pm

Hicret'ten sonra, 622 milâdî yılında, Medine yakınındaki Kûba'da doğdu. Babası Zübeyr b. Avvâm, Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Annesi, Hz. Ebû Bekir'in kızı Esmâ'dır. Teyzesi, Müminlerin anne...

Tefekkür - Ömer Tuğrul İnançer 13 Jul 2012 | 02:41 pm

Tefekkür bir kere emirdir. Kur’an-ı Kerim şunları şöyle yapın, bunları böyle yapın gibi emir cümleleri yanında bir takım tariflerle de emir verir. Müminin tarifinde “Onlar tefekkür ederler” vardır. Te...

Recently parsed news:

Recent searches: