Mihanblog - orina.mihanblog.com - نفـــــــــــــس

Latest News:

فدات بشم 28 Jun 2013 | 08:17 pm

اخ جیگریه خالشه

مجنون 28 Jun 2013 | 12:13 pm

 زن بازتابی از رفتارِ مَردش است . اگر شما زنی را تا نقطۀ جنون دوست بدارید ،او هم به همان مجنون تبدیل خواهد شد.

ارزانی دیگران 28 Jun 2013 | 12:01 pm

: خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران ! ولــــــــــــــــی ; آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســـ...

به کارت می اید؟؟ 28 Jun 2013 | 11:54 am

سیگارش را میگذارد زیر لبش و میگوید: آتیش داری؟! جواب میدم: تــوی جیبم که نه… تـــو”دلــــم“چرا… بــه کــارت می آیــد؟؟

درد دارد 28 Jun 2013 | 11:53 am

درد دارد … وقتی همه چیز را میدانی و فکر میکنند نمیدانی و غصه میخوری که میدانی و میخندند که نمیدانی

انسان های ساده 28 Jun 2013 | 09:59 am

انسان های ساده را احمق فرض نکنید ؛ باور کنید آنها خودشان نخواستند که “هفت خط” باشند

مامان تموم شد 26 Jun 2013 | 04:45 pm

امـــــــــــروز میخوام ببرمتون به قدیمــــــــــا ... :D ^_^ . . . . . قدیم تـــــــر . . . ... . . . مــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــان تموم شد بیا منو بشووور ... :))) ....

پسمر طلاها 26 Jun 2013 | 04:45 pm

قانون 13 طبعیت : پسر یه اشتباه میکنه دختر سرش داد میزنه پسر بعد معذرت خواهی میکنه . دختر یه اشتباهی میکنه پسر سرش داد میزنه دختر میزنه زیر گریه بازم پسر معذرت خواهی میکنه!!! بنده خدا پسر ا !!!!! :|

جنازه 26 Jun 2013 | 04:44 pm

تبریک تولد دخترا:عزیزم به دنیا اومدنت مبارک… وای مرثی تبریک تولد پسرا:نره خر روز نحس تولدت مبارک… باشه جنازه

دخمرای خنگ 26 Jun 2013 | 04:43 pm

به همین برکت قسم, دیروز دختره اومده بود کافی نت گفت ببخشید فیس بوکم دارید!!!! من :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) سازمان سیاه |: زوکربرگ :| فیلتر شکن D: بستنی میهن :))))))...

Recently parsed news:

Recent searches: