Mongoladventist - mongoladventist.org

General Information:

Latest News:

УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 21 Jan 2012 | 10:13 pm

Хэвлэлийн үйлдвэрийн төсөл хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор Нээлттэйгээр тус хэвлэлийн үйлдвэрийн Гүйцэтгэх захирал-Менежерийн ажлын байр зарлагдаж байна.Үүнтэй холбоотойгоор энэхүү ажлын байранд тох...

УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 21 Jan 2012 | 05:13 pm

Хэвлэлийн үйлдвэрийн төсөл хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор Нээлттэйгээр тус хэвлэлийн үйлдвэрийн Гүйцэтгэх захирал-Менежерийн ажлын байр зарлагдаж байна.Үүнтэй холбоотойгоор энэхүү ажлын байранд тох...

Дэлхийн сүмийн санхүүгийн тайлан 14 Apr 2011 | 10:25 pm

Adventist leaders stress follow-up in unresolved audit findings, transparency in administration Discussion begins, to be continued in October; 2010 tithe tops $2 billion 12 Apr 2011, Huntsville, Ala...

Дэлхийн сүмийн санхүүгийн тайлан 14 Apr 2011 | 03:25 pm

Adventist leaders stress follow-up in unresolved audit findings, transparency in administration Discussion begins, to be continued in October; 2010 tithe tops $2 billion 12 Apr 2011, Huntsville, Ala...

1000 Missionary Movement in Mongolia 13 Apr 2011 | 11:21 pm

We are happy for your help in supporting our lay missionaries in Mongolia. Mongolia was under Communist rule for almost 70 years. We have become the second Communist country after Russia. Since the Co...

1000 Missionary Movement in Mongolia 13 Apr 2011 | 07:21 pm

We are happy for your help in supporting our lay missionaries in Mongolia. Mongolia was under Communist rule for almost 70 years. We have become the second Communist country after Russia. Since the Co...

МАЧ 2008-2009 Жилийн Эцсийн Тайлан 1 Dec 2009 | 09:27 pm

Монголын Адвентист Чуулганы 2 жил тутамд болж өнгөрдөг Чуулган уулзалтан дээр МАЧ-ы ерөнхийлөгч Паул Котанко өөрийн тайланг тавьсан юм. Энэхүү тайлангаас та өнгөрсөн 2 жилийн дотор Монгол оронд Христи...

БСШХ №10 - Эш Үзүүлэгчийн Солиорол 1 Dec 2009 | 05:03 pm

Балаамын түүхийг Шинэ Гэрээнд гурван удаа иш татсан бөгөөд (2 Петр 2:15, 16; Иуда 11; Илчлэлт 2:14), алинд нь ч түүнийг ямар нэгэн байдлаар сайшаадаггүй. Харин ч эсрэгээрээ нүглийн бэлгэ тэмдэг болгос...

МАЧ 2008-2009 Жилийн Эцсийн Тайлан 1 Dec 2009 | 04:27 pm

Монголын Адвентист Чуулганы 2 жил тутамд болж өнгөрдөг Чуулган уулзалтан дээр МАЧ-ы ерөнхийлөгч Паул Котанко өөрийн тайланг тавьсан юм. Энэхүү тайлангаас та өнгөрсөн 2 жилийн дотор Монгол оронд Христи...

БСШХ №10 - Эш Үзүүлэгчийн Солиорол 1 Dec 2009 | 12:03 pm

Балаамын түүхийг Шинэ Гэрээнд гурван удаа иш татсан бөгөөд (2 Петр 2:15, 16; Иуда 11; Илчлэлт 2:14), алинд нь ч түүнийг ямар нэгэн байдлаар сайшаадаггүй. Харин ч эсрэгээрээ нүглийн бэлгэ тэмдэг болгос...

Recently parsed news:

Recent searches: