Mycamp - mycamp.ir

General Information:

Latest News:

sina_2013: فصل سوم فصل سوم سالی صبور هنوز موازی راه ایستاده ام یادم بماند آفتاب سر از کدام سو زده امروز هوای آمدنت مرا دوباره گرفته است 27 Aug 2013 | 07:35 pm

sina_2013: فصل سوم فصل سوم سالی صبور هنوز موازی راه ایستاده ام یادم بماند آفتاب سر از کدام سو زده امروز هوای آمدنت مرا دوباره گرفته است

sina_2013: به هیچ صدایی نمی رسم من در شبی که زنجره ها نیز خفته اند تنهاترین صدای جهانم که هیچ گاه از هیچ سو ، به هیچ صدایی نمی رسم من در سکوت یخ زده ی... 27 Aug 2013 | 07:29 pm

sina_2013: به هیچ صدایی نمی رسم من در شبی که زنجره ها نیز خفته اند تنهاترین صدای جهانم که هیچ گاه از هیچ سو ، به هیچ صدایی نمی رسم من در سکوت یخ زده ی این شب سیاه تنهاترین صدایم و تنهاترین کسم ،تنهات...

sina_2013: 27 دانش آموز عشایر در شرایط بسیار سخت و با کمترین امکانات آموزشی در 2 اتوبوس که بوسیله تراکتور حمل می شود در حال تحصیل هستند.. رؤیاهایت همی... 27 Aug 2013 | 07:27 pm

sina_2013: 27 دانش آموز عشایر در شرایط بسیار سخت و با کمترین امکانات آموزشی در 2 اتوبوس که بوسیله تراکتور حمل می شود در حال تحصیل هستند.. رؤیاهایت همیشه زرد می مانند که آسمانِ باورِ تو بغضی پاییزی دا...

sina_2013: جایی به من بدهید ــــــــــــــــــــــــــــــــ جایی برای خندیدن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جایی برای خیره ... 27 Aug 2013 | 07:22 pm

sina_2013: جایی به من بدهید ــــــــــــــــــــــــــــــــ جایی برای خندیدن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جایی برای خیره شدن....

sina_2013: برف پاییزی !!!!!!!!!!؟ 27 Aug 2013 | 07:19 pm

sina_2013: برف پاییزی !!!!!!!!!!؟

sina_2013: من درد بوده ام عمری میان شعله ی امیدهای دل می سوختم شگفت که دل سرد بوده ام تب کرده ام ز عشق خون خورده ام ز رنج که از شعر گل کنم در باغ عطر ... 27 Aug 2013 | 07:18 pm

sina_2013: من درد بوده ام عمری میان شعله ی امیدهای دل می سوختم شگفت که دل سرد بوده ام تب کرده ام ز عشق خون خورده ام ز رنج که از شعر گل کنم در باغ عطر و رنگ گل زرد بوده ام از من مپرس که پرسیده ام ز خوی...

sina_2013: آمنه بخشید آمنه بخشید ,اگر چه او همیشه حرف از قصاص و کور کردن چشمان مجید میزد اما در اخرین لحظه بخشید آمنه اولین و اخرین نفری نبوده که قربا... 27 Aug 2013 | 07:15 pm

sina_2013: آمنه بخشید آمنه بخشید ,اگر چه او همیشه حرف از قصاص و کور کردن چشمان مجید میزد اما در اخرین لحظه بخشید آمنه اولین و اخرین نفری نبوده که قربانی اسید پاشی در ایران شده

shima20: آیا ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ" ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﺭﻭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭﺭﺗﻮﻥ ﺑﺸﯿﻨﻦ ﻭ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎﺗﻮﻥ ﮐﻨﻦ |: ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ... 27 Aug 2013 | 07:14 pm

shima20: آیا ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ" ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﺭﻭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭﺭﺗﻮﻥ ﺑﺸﯿﻨﻦ ﻭ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎﺗﻮﻥ ﮐﻨﻦ |: ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ " ﺟﻦ ﻫﺎ " ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﻣ...

sina_2013: بدرود گذشته بدرود لحظه های پوچی بر خود بدرود می گویم تا به استقبال زمان خود روم، نه به انزوایی که در کنج اتاق گره خورده... 27 Aug 2013 | 07:13 pm

sina_2013: بدرود گذشته بدرود لحظه های پوچی بر خود بدرود می گویم تا به استقبال زمان خود روم، نه به انزوایی که در کنج اتاق گره خورده...

sina_2013: غربت فقط سکوت هایمان ، ما را به غربت چشم ها برده است 27 Aug 2013 | 07:05 pm

sina_2013: غربت فقط سکوت هایمان ، ما را به غربت چشم ها برده است

Recently parsed news:

Recent searches: