Nelfo - nelfo.no

General Information:

Latest News:

Stålkontroll på NELFOs Generalforsamling 27 Apr 2013 | 06:00 pm

Generalforsamlingen i NELFO ble i dag gjennomført helt etter planen. Tor – Erling Johnsen fortsetter som ventet som styreleder. Det ble valgt inn to nye representanter i hovedstyret: Tore Bakke (Bravi...

Nedgang i sykefravær hos NELFO-bedrifter 16 Apr 2013 | 08:05 pm

Det rapporteres om nedgang i legemeldt sykefravær blant NELFOs medlemmer på 7,3 prosent fra 2011 til 2012. Økt fokus på sykefravær og HMS-innsats gir resultater!

Nedgang i sykefravær hos NELFO-bedrifter 16 Apr 2013 | 08:05 pm

Det rapporteres om nedgang i legemeldt sykefravær blant NELFOs medlemmer på 7,3 prosent fra 2011 til 2012. Økt fokus på sykefravær og HMS-innsats gir resultater!

Tariffoppgjøret 2013 - nye lønnssatser 12 Apr 2013 | 05:25 pm

Nye lønnssatser gjeldende for 2. avtaleår fra 1. april 2013 til 30. april 2013 og for 2. avtaleår fra 1. mai 2013 er nå klare.

Tariffoppgjøret 2013 - nye lønnssatser 12 Apr 2013 | 05:25 pm

Nye lønnssatser gjeldende for 2. avtaleår fra 1. april 2013 til 30. april 2013 og for 2. avtaleår fra 1. mai 2013 er nå klare.

Tariffoppgjøret 2013: Enighet i meklingen 8 Apr 2013 | 10:28 am

NHO kom i natt til enighet med LO og YS hos Riksmekleren. Partene ble enige om en avtale som gir alle et lønnstillegg på 75 øre per time.

Tariffoppgjøret 2013: Enighet i meklingen 8 Apr 2013 | 10:28 am

NHO kom i natt til enighet med LO og YS hos Riksmekleren. Partene ble enige om en avtale som gir alle et lønnstillegg på 75 øre per time.

Mekling i tariffoppgjøret 2013 3 Apr 2013 | 06:53 pm

LO har i dag varslet plassfratredelse for 15 500 medlemmer i privat sektor.  Listen over hvilke bedrifter som kan bli rammet ved en eventuell streik finner du her

Ny utgave Elmagasinet: KNX, LED og solkraftverk 26 Mar 2013 | 09:30 am

Elmagsinets mars-utgave er klar. Få med deg bransjenyhetene.

NELFO Telemark styrker medlemstilbudet 22 Mar 2013 | 05:22 pm

Utdanning og rekruttering har lenge vært fansaker i NELFO Telemark. Under gårsdagens Årsmøte kom det ønske fra medlemmene om mer kurs. Styret godkjente umiddelbart. I 2013 har de besluttet å ha fokus ...

Related Keywords:

fse, nelfo, ns 3405, 5 sikre, 5 sikre nelfo, fel utførelse på bygning ansvar, nm elektriker, lovverk reparasjon, forklar virkemåten til et pt100 element, skjemasymbol kontaktor tidsrele

Recently parsed news:

Recent searches: