Ngnews - ngnews.se - NG News - Stay Informed!

Latest News:

Första beställningen från Cypern 27 Aug 2013 | 06:49 pm

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget fått sin första order från Cypern. Beställningen gäller den första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationen...

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013 27 Aug 2013 | 11:44 am

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2012 om inget annat anges.)

NGS Group AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013 27 Aug 2013 | 11:30 am

NGS Group AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013 Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 95,2 MSEK (49,7). För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 155,1 MSEK (94,0). Rörel...

Kilimanjaro Gold erhåller miljötillstånd 27 Aug 2013 | 11:01 am

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), meddelar att dotterbolaget Mara Mine Development Ltd från tanzaniska myndigheter erhållit miljötillstånd för utvinning av guld ur restupplag vid Maragruvan. Därmed ...

Delårsrapport januari – juni 26 Aug 2013 | 02:56 pm

Andra kvartalet 2013 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 46 procent till 19 709 tkr (13 494 tkr) Rörelseresultatet ökade till 3 010 tkr (1 433 ...

Delårsrapport 6 månader 23 Aug 2013 | 01:58 pm

Jämförelsesiffror Jämförelsesiffrorna för andra kvartalet 2012 är ej helt relevanta, då LC-Tec Asia (Kina), ännu under en del av perioden 2012 ingick i koncernen med direkt påverkan på resultat- och ...

Johan Nilsson tillträder som VD för Glycorex Transplantation AB 23 Aug 2013 | 12:39 pm

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget har anställt Johan Nilsson som VD i Glycorex Transplantation AB med början 1 september 2013.

Delårsrapport januari – juni 2013 23 Aug 2013 | 11:40 am

Nettoomsättning: 14,5 MSEK (18,7) varav andra kvartalet 7,1  MSEK (9,3) Rörelseresultat före avskrivningar: -2,8 MSEK (1,4) varav andra kvartalet -1,2 MSEK (0,5) Rörelseresultat: -4,7 MSEK (-0,7) va...

Halvårsrapport 23 Aug 2013 | 11:33 am

Utfallet april-juni 2013 samt bolagets ställning den 30 juni 2013 ANDRA KVARTALET 2013 Koncernens nettoomsättning andra kvartalet uppgick till 3 488 KSEK jämfört med 3 549 KSEK andra kvartalet förra...

Guideline Geo AB (publ) - Delårsrapport 23 Aug 2013 | 11:15 am

Fortsatt stabil resultatutveckling under andra kvartalet Andra kvartalet (april – juni 2013) Intäkterna uppgick till 32,0 (29,0) MSEK. Rörelseresultatet - EBIT uppgick till 3,7 (0,8) MSEK. Rörelse...

Recently parsed news:

Recent searches: