Nhatnghe - thuc.nhatnghe.vn

General Information:

Latest News:

Chuyển đổi đĩa cứng ảo của Hyper-V sang Vmware 20 Dec 2011 | 03:23 pm

Phát sinh từ một nhu cầu thực tế, hệ thống đang sử dụng máy ảo trên nền Hyper-V, đột xuất cần 1 máy ảo chạy tương tự chạy trên nền VMWARE. Thay vì phải tạo mới một máy ảo trên nền VMWARE, cài lại từ ...

Reset password domain administrator trên Domain Controller Windows 2008 R2 Enterprise 18 Apr 2011 | 07:43 pm

Là một người quản trị mạng máy tính (administrator) của một hệ thống không ít thì cũng nhiều lần chúng ta cũng đã từng gặp lỗi sau. Đây là thông báo người dùng nhập sai password nên không thể logon v...

35 năm thành lập công ty Petrolimex SAIGON 17 Sep 2010 | 07:16 pm

Hôm nay suthuc tham dự lễ 35 năm thành lập công ty Petrolimex SAIGON và đón nhận huân chương độc lập của chủ tịch nước trao tặng được tổ chức tại nhà hát thành phố. Tranh thủ làm vài tấm hình kỷ niệm ...

Cài đặt Microsoft Exchange 2010 RC trên Windows Server 2008 R2 29 Aug 2010 | 06:10 pm

Microsoft Exchange Server 2010 RC là phần mềm mail server mới nhất của Microsoft. Cơ bản Exchange Server 2010 RC phát triển từ Exchange Server 2007. Việc cài đặt Exchange Server 2010 RC trên Windows S...

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 23 Aug 2010 | 09:08 pm

Hyper-V (Virtualization) là công nghệ ảo hóa của Microsoft. Để có được Hyper-V, ngoài các yêu cầu phần cứng, máy chủ vật lý cần cài đặt Windows server 2008 64bit hoặc Windows server 2008R2 phiên bản F...

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 6 - Web Filtering) 23 Aug 2010 | 12:10 am

Các phiên bản ISA Server trước đây đã hỗ trợ việc lọc web (Web Filtering) bằng cách quản trị mạng lập danh sách các địa chỉ website (URL) đưa vào URL Set của ISA Server, và kết hợp với Access Rule để ...

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 4 -How Malware Inspection Works) 22 Jul 2010 | 02:56 am

Trong phần 3, chúng ta đã thực hiện bài lab thử nghiệm chức năng Malware Inspection (kiểm tra mã độc hại) của Microsoft Forefront TMG 2010. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách hoạt động của tính ...

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 3 - Malware Inspection) 21 Jul 2010 | 08:01 pm

Ở Phần 2 , chúng ta đã tạo các access rule để truy cập Internet, nhưng chưa bật tính năng kiểm tra mã độc hại (Malware Inspection). Thử truy cập trang web http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm...

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 2 - Access Rule) 21 Jul 2010 | 08:00 pm

Access Rule trong TMG 2010 tương tự trong các phiên bản ISA Server trước đây. Bài viết này chỉ tạo 2 access rule đơn giản, hay sử dụng với mục đích cho phép người dùng trong mạng LAN truy cập Internet

Microsoft Forefront TMG 2010 Standard (Part 5 - HTTPS Inspection) 21 Jul 2010 | 05:00 am

Trong phần 3, khi truy cập vào web site http://www.eicar.org, ta không thể download được các file có chứa mã độc hại do Malware Inspection Filter của Forefront TMG đã phát hiện được mã độc hại và ngăn...

Recently parsed news:

Recent searches: