Normy - normy.biz - Normovinky

Latest News:

Výběr nových norem [srpen 2013] 7 Aug 2013 | 10:09 am

ČSN EN 62551 (010677) Techniky analýzy spolehlivosti – Techniky Petriho sítí Katalogové číslo: 92664 Cena: 550 Kč ČSN EN ISO 7539-1 (038172) Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část ...

Výběr nových norem [červenec 2013] 7 Aug 2013 | 12:08 am

ČSN EN 12952-7 (077604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 7: Požadavky na výstroj kotle Katalogové číslo: 93239 Cena: 440 Kč ČSN EN 12952-18 (077604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení –...

Výběr nových norem [červen 2013] 24 Jun 2013 | 01:02 am

ČSN ISO 10004 (010342) Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro monitorování a měření Katalogové číslo: 93120 Cena: 550 Kč ČSN ISO 3951-4 (010258) Statistické přejímky měřením – Č...

Výběr nových norem [květen 2013] 22 May 2013 | 02:19 am

ČSN ISO 21500 (010345) Návod k managementu projektu Katalogové číslo: 92916 Cena: 570 Kč ČSN EN 82079-1 (013782) Zhotovování návodů k použití – Strukturování, obsah a prezentace – Část 1: Obecné zásad...

TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet 12 Apr 2013 | 02:23 pm

V dubnu 2013 bylo vydáno TNI 73 0331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Obsahem této technické normalizační informace jsou podklady pro výpočet energetické náročnosti budov z...

Výběr nových norem [duben 2013] 12 Apr 2013 | 02:21 pm

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu Katalogové číslo: 92548 Cena: 770 Kč ČSN EN 1264-2 +A1 (060315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a...

Výběr nových norem [březen 2013] 19 Mar 2013 | 01:21 pm

ČSN IEC 62648 (013766) Grafické značky pro použití na předmětech – Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC Katalogové číslo: 92507 Cena: 230 Kč ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256) Posuzování...

Výběr nových norem [únor 2013] – druhá část 11 Feb 2013 | 08:38 pm

ČSN EN ISO 9712 (015004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT Katalogové číslo: 92203 Cena: 350 Kč ČSN ISO 8573-1 (109001) Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy či...

Výběr nových norem [únor 2013] 1 Feb 2013 | 06:26 pm

ČSN 73 4108 (734108) Hygienická zařízení a šatny Katalogové číslo: 92211 Cena: 440 Kč ČSN 73 6109 (736109) Projektování polních cest Katalogové číslo: 92274 Cena: 350 Kč ČSN 74 3282 (743282) Pevné kov...

Výběr nových norem [leden 2013] 1 Feb 2013 | 06:25 pm

ČSN EN 16247-1 (011505) Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky Katalogové číslo: 92145 Cena: 230 Kč ČSN EN ISO 22825 (051184) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení sva...

Related Keywords:

normy, čsn normy, normy čsn, iso 2768, en 10204, čsn en 62305, Čsn 734130, jednotlivé metody chemického rozboru vod, normy Čsn en, Čsn 73 6005

Recently parsed news:

Recent searches: