Oravafenix - oravafenix.sk - Asociácia pre obnovu a rozvoj regiónu Orava

Latest News:

Deň mužov-TV Oravia 29 Mar 2011 | 08:23 am

Deň mužov 15 Mar 2011 | 04:30 am

Pozývame Vás na "Deň mužov", ktorý bude v sobotu 19.3.2011 v priestoroch Základnej školy ul. Komenského v Námestove. Ide o športovo-duchovno-spoločenskú akciu zameranú na posilnenie, povzbudenie a zje...

Babínska stružlinka - ako to dopadlo 31 Aug 2010 | 12:00 pm

Spoznanie nových kamarátov, detská spontánnosť, úsmevy na tvárach, tvorivé zážitky ,radosť a spokojnosť z vlastnej aktivity a výmyslov  - niekedy naozaj aj takéto  prosté dojmy stačia k tomu , aby  de...

Nepohodlná pravda 30 Aug 2010 | 07:08 am

Informačná brožúra o možných negatívnych vplyvoch na kvalitu života obyvateľov v blízkosti veterných parkov.

Babínska stružlinka 29 Jul 2010 | 06:51 am

Dvojdňové prázdninové aktivity pre deti do 15 rokov, ktoré majú záujem tvoriť a šantiť s rôznymi tradičnými aj netradičnými materiálmi, organizované našim združením.

Projekt „Res publica – Vec verejná“ 10 Jul 2010 | 08:12 am

OZ  ORAVA FÉNIX  uspelo so svojou žiadosťou finančných o pridelenie prostriedkov od  Nadácie Intenda www.intenda.sk a ponúka všetkým mladým ( vekom i duchom) možnosť aktívne sa zúčastniť aktivít proje...

Sme proti budovaniu VE na Orave 10 Jul 2010 | 07:58 am

Občianske združenie Orava Fénix otvorene a aktívne vystupuje proti výstavbe veterných parkov pri Babíne. Naše doterajšie aktivity: Na Ministerstvo životného prostredia SR sme podali nesúhlasné stano...

Človeče nehnevaj sa! 26 May 2010 | 04:58 am

Pri príležitosti MDD sa v kultúrnom dome v Babíne stretlo 34 detí a 10 dospelých, aby si vyskúšali šťastie v spoločenskej hre „Človeče nehnevaj sa!“ . 2 hodiny zábavy, ale aj drámy pri vyhadzovaní pan...

Recently parsed news:

Recent searches: