Payap - cs.payap.ac.th

General Information:

Latest News:

ประชุมใหญ่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 Nov 2012 | 02:18 pm

ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมใหญ่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 19.00 น. โดยจะประกาศห้องประชุมในภายหลั...

ประกาศ CS499 1/2556 1 Nov 2012 | 02:18 pm

นักศึกษาที่คาดว่าจะลงทะเบียน CS499 Computer project ในภาคการศึกษา 1/2556 ประชุมวันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 55 เวลา 17.00 น. ห้อง VV205 *** ขอให้นักศึกษาทำการพิมพ์ตรวจสอบจบ ส่งที่อ.ไก่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 พ...

ประกาศจากภาควิชาฯ 31 May 2010 | 02:41 pm

รายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา 2/2554 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลด หมายเหตุ : ยังมีรายวิชาที่ยังไม่ประกาศ ขอให้นักศึกษาติดตามรายชื่ออยู่...

ประกาศจากภาควิชาฯ 31 May 2010 | 10:41 am

รายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา 2/2554 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลด หมายเหตุ : ยังมีรายวิชาที่ยังไม่ประกาศ ขอให้นักศึกษาติดตามรายชื่ออยู่...

Recently parsed news:

Recent searches: