Payap - mkpayap.payap.ac.th

General Information:

Latest News:

โครงการ Marketing Trainee 8 May 2013 | 06:53 am

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการ Marketing Trainee ที่มีการจัดแบ่งให้ทำกิจกรรมเขียนแผนการสื่อสารการตลาด IMCs Plans โดยเ...

ภาพข่าวกิจกรรม 8 Apr 2013 | 09:10 am

ภาพข่าวกิจกรรม สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมการเขียนแผนการสื่อสารการตลาด IMCs กิจกรรมการจัดเลี้ยงเพื่ออำลาให้กับรุ่นพี่สาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4  และมุฑิตาจืต อ.สิริกาญจน์ กิจกรรมโครงการ Marketing Plan ...

กิจกรรมการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ระดับชาติ (marketing Trainee รุ่นที่ 27) 25 Mar 2013 | 07:08 am

กิจกรรมการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ระดับชาติ  (marketing Trainee รุ่นที่ 27)  อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมนักการตลาดแห่งประเทศไทย  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ได้เข้าไ...

ขอแสดงความยินดี และขอตัอนรับบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 35 22 Nov 2012 | 01:14 pm

ยินดีต้อนรับบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดรุ่นที่ 35 กลับบ้านการตลาดหลังนี้ และขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของบัณฑิตทุกคน ด้วยความจริงใจ จากใจคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด (อ.ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (หัวหน้าสาขาฯ) , อ.ส...

ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาการตลาด 21 Mar 2012 | 08:10 am

ภาพกิจกรรม IceBreaker MarketingContest23 ดาว-เดือนสาขาวิชาการตลาด ตลาดเพื่อสังคม ปฐมนิเทศน์น้องใหม่ ร้อยดวงใจสานสายใยการตลาด ลูกทุ่งการตลาด เลือกตั้งประธานสาขา รุ่นพี่คนเก่ง canakkale canakk...

ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาการตลาด 21 Mar 2012 | 02:10 am

ภาพกิจกรรมสาขาวิชาการตลาด IceBreaker MarketingContest23 ดาว-เดือนสาขาวิชาการตลาด ตลาดเพื่อสังคม ปฐมนิเทศน์น้องใหม่ ร้อยดวงใจสานสายใยการตลาด ลูกทุ่งการตลาด เลือกตั้งประธานสาขา รุ่นพี่คนเก่ง

Recently parsed news:

Recent searches: