Pbip - um-nowogrod.pbip.pl - URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE - Biuletyn Informacji Publicznej

Latest News:

UCHWAŁA Nr XII/70/12 30 Nov -0001 | 12:00 am

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informacja ogólna 30 Nov -0001 | 12:00 am

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 30 Nov -0001 | 12:00 am

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ...

INFORMACJA 30 Nov -0001 | 12:00 am

że w dniu 02 sierpnia 2012 r., na wniosek Benzol Sp. z o. o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dn. 20.04.2011 r. znak: RRG.6220.02.2011 o środowiskowych ...

UCHWAŁA Nr XIII/77/12 30 Nov -0001 | 12:00 am

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA Nr XIII/74/12 30 Nov -0001 | 12:00 am

w sprawie planu dofinansowania w 2012r. form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli.

UCHWAŁA Nr XIII/79/12 30 Nov -0001 | 12:00 am

w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA Nr XIII/82/12 30 Nov -0001 | 12:00 am

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA Nr XIII/76/12 30 Nov -0001 | 12:00 am

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.

UCHWAŁA Nr XIII/83/12 30 Nov -0001 | 12:00 am

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Related Keywords:

urząd skarbowy białystok, urząd skarbowy suwałki, uks białystok, gmina nowy dwor, bip klukowo, czeremcha, urząd skarbowy łomża, przerośl, supraśl bip

Recently parsed news:

Recent searches: