Persianblog - jomalat.persianblog.ir - جملات زيبا

Latest News:

بهمن 16 Mar 2013 | 08:57 am

رفیق معامله فسخ شد در قبال دنیا یک تار مویت را میخواستند ندادم

بهمن 16 Mar 2013 | 08:56 am

قطاری سمت خدا میرفت همه مردم سوار شدن وقتی به بهشت که رسید همه بیاده شدن یادشون رفت مقصد خدا بود نه بهشت

بهمن 16 Mar 2013 | 08:52 am

گفتم خدایا همنشینم باش  گفت من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند گفتم چه اسان بدست میای گفت بسبهمن اسان از دستم نده

بهارک بهشتی روی 16 Mar 2013 | 08:50 am

با من بمان در لحضه های مستی,بامن بمان درثانیه های غم بامن در باغچه ارزوها قدم بزن .بامن بمان ای مهربان خدای من

امین 19 Jan 2013 | 12:36 pm

هرگز به خدا نگو مشکل بزرگی دارم به مشکل بگو خدای بزرگی دارم

تقی صفری 19 Jan 2013 | 12:34 pm

راز دل با یار محرم هم نباید باز گفت- روزی ان محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست

تقی صفری 19 Jan 2013 | 12:34 pm

راز دل با یار محرم هم نباید باز گفت- روزی ان محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست

تقی صفری 19 Jan 2013 | 12:34 pm

راز دل با یار محرم هم نباید باز گفت- روزی ان محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست

Hossein 19 Jan 2013 | 12:33 pm

دریا آن نیست که پر از گوهر باشد ، دریا وجود توست که پر از معرفت است.

Hossein 19 Jan 2013 | 12:30 pm

تنها برخی از آدمها بـــــاران را احساس می کنند ! بقیه فقط خیس می شوند … . .

Recently parsed news:

Recent searches: