Persianblog - varteh.persianblog.ir

General Information:

Latest News:

درخواست های نماینده ی ناشران از وزیر ارشاد جدید 24 Aug 2013 | 04:46 pm

در خبرها آمده بود یک بابایی به نمایندگی از ناشران و کتابفروشان رفته در محضر وزیر جدید ارشاد سخنرانی کرده، می گویند هرکس متن سخنرانی ایشان را خوانده از خانه خارج شده و تاکنون خبر و نشانه ای از او به دس...

آخرین شب 17 Jul 2013 | 12:12 pm

چند روزیست شهرداری بنرهایی در شهر نصب کرده که روی آنها نوشته: شاید این آخرین شب قدرتان باشد! نتیجه ی بخش خالی لیوان گرایانه: باز چه خوابی برامون دیدن؟ نتیجه ی تورمانه: نون خالی هم تحریم شد؟ نتیجه ی...

وای بر ما 30 Jun 2013 | 10:38 am

وای بر تو چو روز من برسد آتش سینه سوز من برسد وای بر ما اگر در آن دوزخ آن دم کینه توز من برسد لب فرو بسته ام در این شب تا شعله ی شب فروز من برسد بر زمستان قلب یخ زده ات آفتاب تموز من برسد قلب ...

جهان بینی رمان لیتری چند؟ یا وقتی از حجم کتاب رونمایی می شود. 26 Jun 2013 | 01:00 pm

یکی رمانی نوشته و برایش جلسه ی رونمایی گرفته اند و اهالی لق و تنبل ادبیات از خرد و کلان و پیر و جوان، قطار قطار، پیاده سوار و مینی بوس در مینی بوس در آن جلسه شرکت کرده اند، انگار سونامی حضور در جلسه ی...

. 16 Jun 2013 | 12:40 pm

این دل تشنه آه می خواهد آتش سینه کاه می خواهد هر حکایت ز کارد و دست و ترنج یوسف اش قعر چاه می خواهد نه به هر قافله توان ره زد رهزنم مرد راه می خواهد زخم شمشیر صد نگار کم است دیده از غم سپاه می ...

پورشه سوارم آرزوست... 6 Jun 2013 | 01:15 pm

در خبرها آمده بود که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری وقتی با خودروی پرایدشان عازم قزوین بودند دچار حادثه شدند. 1. شاید هشت سال پیش پراید سوار بودن یا پژو پونصد و چهار سوار بودن و کت و کفش پاره پوشیدن ...

ببخشید آقای عارف 1 Jun 2013 | 11:23 pm

آقای عارف! مرا ببخشید که با این که از اعتراض دیروز شما خیلی خوشم آمد، از این که مثل ماست ننشستید که یک رسانه بازی تان بدهد، اما می ترسم از شما خوشم بیاید. آقای عارف! مرا ببخشید که می ترسم شما را به د...

هیچ چیز دردناک تر نیست. 30 May 2013 | 03:28 pm

هیچ چیز دردناک تر از این نیست که یک گوشه در حال خوردن ماستت باشی که یک دفعه سایه ی پدرت را که یک عمر بی مو بوده بالای سرت حس کنی و صدایش را بشنوی که نچ نچ کنان خطاب به قسمت های خالی سرت می گوید: حامد!...

ده توصیه به نویسنده ی جوان 27 May 2013 | 01:47 am

1. پرخوری نکنید. غذا خوردن شما را به تمام لذتی که می توان در زندگی برد می رساند بنابراین شما دیگر انگیزه ای برای نوشتن نخواهید داشت. 2. مواظب دندان هایتان باشید. هیچ نابغه ای با درد دندان نتوانسته دا...

چگونه یاد گرفتم از میدان فاطمی بترسم یا گزارش یک حمایت حساب شده 19 May 2013 | 06:49 pm

جناب عزت ا... انتظامی شرح عبرت آموز و غم بار و در عین حال بانمک حضورشان در وزارت کشور را در روزنامه ی اعتماد نوشته اند. جا دارد در این روزهای گل و بلبل و سنبل آن را بازخوانی کنیم: پروردگارا کمک کن بت...

Recently parsed news:

Recent searches: