Phapnanbatnha - phapnanbatnha.net

General Information:

Latest News:

Bát Nhã Là Một Công Án Thiền 19 Jan 2010 | 08:12 pm

Đừng đi tìm cái anh muốn thấy. Việc làm đó vô ích. Không đi tìm, nhưng cho phép cái thấy tự đến, cái thấy ấy sẽ giải phóng được cho anh. - nhất hạnh- Bát Nhã đây là Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, là Tăng...

Bát Nhã Là Một Công Án Thiền 19 Jan 2010 | 12:12 pm

Đừng đi tìm cái anh muốn thấy. Việc làm đó vô ích. Không đi tìm, nhưng cho phép cái thấy tự đến, cái thấy ấy sẽ giải phóng được cho anh. - nhất hạnh- Bát Nhã đây là Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, là Tăng...

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Chính phủ Việt Nam đã đánh đuổi các môn sinh của tôi" 14 Jan 2010 | 03:15 pm

Bài của Andrew Buncombe, phóng viên AFP từ Á Châu Sau hai tuần bị Chính quyền đập tan bằng bạo lực của côn đồ. Tăng thân Bát Nhã - Lâm Đồng vẫn không ngừng thu hút chú ý của giới truyền thông quốc tế...

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Chính phủ Việt Nam đã đánh đuổi các môn sinh của tôi" 14 Jan 2010 | 07:15 am

Bài của Andrew Buncombe, phóng viên AFP từ Á Châu Sau hai tuần bị Chính quyền đập tan bằng bạo lực của côn đồ. Tăng thân Bát Nhã - Lâm Đồng vẫn không ngừng thu hút chú ý của giới truyền thông quốc tế...

Phước Huệ ngày 11/12/2009 12 Dec 2009 | 02:13 am

Ngày 11/12/2009 Trong khi thầy trụ trì đi họp với Ban Mặt trận thị xã  để ký giấy giải quyết cho các tu sinh theo như  tinh thần cuộc trao đổi tối hôm qua, 8h30, khoảng 200 người  cầm loa tay, băng r...

Phước Huệ ngày 11/12/2009 11 Dec 2009 | 06:13 pm

Ngày 11/12/2009 Trong khi thầy trụ trì đi họp với Ban Mặt trận thị xã  để ký giấy giải quyết cho các tu sinh theo như  tinh thần cuộc trao đổi tối hôm qua, 8h30, khoảng 200 người  cầm loa tay, băng r...

Hoà bình với ngược đãi tôn giáo 6 Dec 2009 | 01:02 pm

Ngày 6 tháng 12 năm 2009 – Melbourne , Úc Đại Lợi – Tuờng thuật từ Parliament of the Worl’s Religions (Hội nghị Tôn giáo Thế giới) Ngày 5 tháng 12 năm 2009, một phái đoàn gồm các tăng ni thuộc trun...

Hoà bình với ngược đãi tôn giáo 6 Dec 2009 | 05:02 am

Ngày 6 tháng 12 năm 2009 – Melbourne , Úc Đại Lợi – Tuờng thuật từ Parliament of the Worl’s Religions (Hội nghị Tôn giáo Thế giới) Ngày 5 tháng 12 năm 2009, một phái đoàn gồm các tăng ni thuộc trun...

Vận động 100000 chữ ký cho thỉnh nguyện thư yêu cầu quyền đuợc thực tập theo pháp môn Làng Mai của tăng thân Bát Nhã 5 Dec 2009 | 12:37 am

Kính mời bạn đọc tham gia ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu quyền đuợc thực tập theo pháp môn Làng Mai của tăng thân Bát Nhã. Thỉnh nguyện thư đựơc khởi động bởi thân hữu Làng Mai trên thế giới,do a...

Vận động 100000 chữ ký cho thỉnh nguyện thư yêu cầu quyền đuợc thực tập theo pháp môn Làng Mai của tăng thân Bát Nhã 4 Dec 2009 | 04:37 pm

Kính mời bạn đọc tham gia ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu quyền đuợc thực tập theo pháp môn Làng Mai của tăng thân Bát Nhã. Thỉnh nguyện thư đựơc khởi động bởi thân hữu Làng Mai trên thế giới,do a...

Recently parsed news:

Recent searches: