Pomorie - pomorie.org

General Information:

Latest News:

Съобщение относно обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане н... 26 Mar 2013 | 04:27 pm

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че на 28.03.2013 г. в 10.30 часа в гр. Поморие, в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5 ще бъдат отворени ценовите оферти и оповестени предложе...

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче” – с... 13 Mar 2013 | 08:14 pm

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче” – с. Страцин, общ. Поморие” и пуб...

Класиране по обществена поръчка с предмет:„Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците на целодневна организация ... 11 Mar 2013 | 04:10 pm

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНА В ГОТОВ ЗА КОНСУМАЦИЯ ВИД ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА Ц...

Решение за прекратяване процедура по ЗОП с предмет „Доставка на строителни материали и бетонови изделия на територията на Община Поморие по обособени ... 6 Mar 2013 | 02:12 pm

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на: 1 509114 Решение 15.11.2012 г. 15.11.2012 г. 2 509118 Обявление за поръчка (ЕС) 15.11.2012 г. 15.11.2012 г. 3 5111...

Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на стр... 28 Feb 2013 | 06:15 pm

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в и...

Related Keywords:

бюро по труда, поморие, pomorie, оБЩИНА пОМОРИЕ, санаториум поморие, сбрнк еад, поморие сбрнк, поморие санаториум, pomorie festivals, военен санаториум поморие

Recently parsed news:

Recent searches: