Portalsvj - portalsvj.cz - Portál společenství vlastníků jednotek

Latest News:

SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB - SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB 7 27 Aug 2013 | 06:32 pm

Není tomu tak, že by NOZ byl v pořádku. Právě naopak. Jak vícekrát upozornil Ústavní soud, povinností státu je postarat se, aby nová právní úprava, pokud zasahuje do již vzniklých vztahů, obsahovala j...

Převod garáží podle zákona č. 72/1994 Sb. - Převod garáží 2 27 Aug 2013 | 06:05 pm

ZoVB neřeší jen byty a bytové domy. Tento zákon podle § 1 upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru. Část druhá zákona od § 6 řeší pře...

SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB - SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB 6 27 Aug 2013 | 05:16 pm

Lake, popisujete „vadný“ výklad „problematických“ ustanovení NOZ. Rozumím tomu tak, že vlastní ustanovení NOZ tím nejsou zpochybněna, pokud budou správně vykládána. Ale ve Vl.n.z.o veřejných rejstří...

Převod garáží podle zákona č. 72/1994 Sb. - Převod garáží 27 Aug 2013 | 04:38 pm

Doplňuji – § 4 a násl.

Správa podle ZoVB a podle NOZ - Právní poměry v SVJ bez právní subjektivity 1 27 Aug 2013 | 03:27 pm

Soudím, že nemůže vzniknout SVJ(2012), neboť k tomu není splněn kogentní právní předpoklad obsažený v NOZ: neexistuje dům v režimu bytového vlastnictví podle NOZ, rozdělený na jednotky(2012) podle NOZ...

SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB - SVJ podle NOZ není SVJ podle ZoVB 5 27 Aug 2013 | 03:16 pm

K otázce nepřípustné retroaktivity se Ústavní soud vyjadřoval v řadě svých rozhodnutí (Pl. ÚS 17/11,vydán jako předpis č. 220/2012 Sb.). Dále např. nález Pl. ÚS 21/96. V posledně uvedeném nálezu Ústav...

Správa podle ZoVB a podle NOZ - Právní poměry v SVJ bez právní subjektivity 27 Aug 2013 | 02:16 pm

Lake, v našem domě máme SVJ bez právní subjektivity, správcem je původní vlastník SBD uvedené v § 24 odst. 1 a 2 ZoVB. Právní poměry upravuje ZoVB 2000 a ZoVB 1994 v případě § 9, 11 a § 15 odst. 2. ...

reklamace - Reklamace 4 27 Aug 2013 | 12:10 pm

Vážená kra, netuším o co Vám jde a Vy zřejmě taky ne. Soustřeďujete se na bezvýznamnou skutečnost. Už jsem Vám napsal, že reklamaci uplatňujete u osoby, se kterou jste v právním vztahu. To je právnic...

Evidenční list - Návod na tvorbu záloh 27 Aug 2013 | 12:08 pm

Váš odkaz je k ničemu. Společenství nemá žádný fond oprav a údržby, ve splečenství neplatí povinnost mít nějakého domovníka,spo­lečenství nemá povinnost platit odvoz odpadu za byty (u vás možná ano, u...

Rozhodvání zakladatelů SVJ - Rozhodování zakladatelů SVJ 4 27 Aug 2013 | 12:07 pm

Komplikujete si život, a úplně zbytečně. Hlasujte prostě s plnými mocemi dodanými emailem, nebo dopisem – je to úplně jedno. Cokoliv bude takto odhlasováno, bude po 6 měsících od konání shromáždění na...

Related Keywords:

portál svj, svj portál, snížená sazba dph, sdružení vlastníků, cztracker, společenství vlastníků, schůze svj, rádce svj, rejstřík svj

Recently parsed news:

Recent searches: