Radonassistans - radonassistans.se - RadonAssistans

Latest News:

Planera och genomför egenkontroll av radonhalten 13 Aug 2013 | 12:43 pm

Enligt miljöbalken ska alla fastighetsägare (inkluderat bostadsrättsföreningar) se till att inomhusmiljön inte är skadlig för människor som vistas där. Radonhalten får inte överstiga riktvärdet. Fasti...

Passa på att beställa radonmätning innan semestern 24 May 2013 | 06:14 pm

Har du inte mätt radonhalten hemma de senaste fem åren rekommenderar vi att du gör det. Radonmätningen gör du lätt själv. Du beställer ett mätpaket som innehåller minst 2 radondetektorer, s.k. spårfil...

Förhöjda radonvärden utgör en brist enligt hyreslagen, ger rätt till hyresnedsättning 16 Apr 2013 | 05:46 pm

Det är viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar och åtgärdar höga radonvärden. Enligt en tingsrättsdom i Uppsala ska en hyresgäst få tillbaka 98 000 kr som kompensation för att hyresvärden inte sän...

Ta tag i bostäder med för höga radonhalter! 15 Apr 2013 | 05:09 pm

Om 7 år ska alla bostäder i Sverige ha en radonhalt under 200 Bq/m3. Det har riksdagen bestämt. Skälet är att radon inomhus är en hälsorisk och man bedömer att mellan 400 och 500 personer dör av radon...

Världshälsodagen den 7 april 5 Apr 2013 | 09:58 pm

Vi vill uppmärksamma Världshälsodagen. Det är en av FN:s internationella dagar och den firas den 7 april under ledning av WHO, till minne av att FN bildades just den 7 april 1948. I år är temat ”Högt ...

Planerar du att renovera? 8 Mar 2013 | 01:52 pm

Det finns olika strategier för renovering. En del sätter igång direkt de köpt ett hus medan andra tar längre tid på sig. En anledning att inte rusa åstad är radonrisken. Läs mer om radon i samband med...

Kort om tid att starta radonmätning i vår 5 Feb 2013 | 08:55 pm

Tiden börjar rinna ut för den som vill mäta radonhalten i vår. Mätningen ska vara avslutad senast den 30 april och vara i minst två månader. Den behöver därför påbörjas senast den 28/2. Räknar man med...

Gränsvärdet för radon bör sänkas 2 Jan 2013 | 04:47 pm

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet ifrågasätts det svenska gränsvärdet för radonhalten inomhus. WHO menar att man tidigare underskattat riskerna med radon i bostäder och rekommenderar en sänkning ...

Varför mäta radonhalten? 26 Nov 2012 | 07:37 pm

Kort och gott därför att en radonmätning är det enda sättet att ta reda på radonhalten. Radon luktar inte, smakar inte och syns inte. Först när du vet vilken radonhalt bostaden har kan du göra något f...

Nu är rätt tid att mäta radon 1 Oct 2012 | 12:59 pm

Nu är det tid att mäta radonhalten inomhus. Det gör du lätt själv genom att beställa ett mätpaket av oss. Det innehåller detektorer, s.k. spårfilmsdosor, som du placerar ut i din bostad, ett formulär ...

Recently parsed news:

Recent searches: