Repz - repz.co.il - ריפז - אינדקס אתרים

Latest News:

הירוקים רמת השרון 12 Aug 2013 | 04:44 pm

bstyley.co.il 26 May 2013 | 11:52 am

פרשת השבוע – במדבר 7 May 2013 | 02:24 pm

פרשת במדבר ברוב השנים חלה בצמוד לחג השבועות, השל"ה הקדוש אומר: כשיש חג באמצע השבוע, צריך לחפש את הקשר בין פרשת השבוע, שהשבוע זה פרשת במדבר, לבין החג, שזה השבוע חג שבועות. נשאלת השאלה מהו הקשר בין פרשת...

ועידת הנשיא 2013 13 Mar 2013 | 01:08 pm

פרשת השבוע – מטות מסעי 18 Jul 2012 | 08:12 pm

וידבר ה' אל משה – נקום נקמת ישראל מאת המדיינים. כשמשה מדבר לעם ישראל לגבי מלחמת מדיין, הוא אומר "נקמת ה' למדיין". מדוע הוא שינה ממה שאמר הקב"ה נקמת ישראל מאת המדיינים?

פרשת השבוע – פנחס 10 Jul 2012 | 03:37 pm

פרשת השבוע פנחס עוסקת בתחילתה בשכר ששילם הקב"ה לפנחס על הריגת זמרי בן סלוא, כפי שקראנו בסוף הפרשה הקודמת, בלק. יש כאן שני סוגי שכר –נעמוד על שני סוגי שכר אלו ולהבין מאמר חז"ל בעניין זה.

פרשת השבוע – חוקת 26 Jun 2012 | 03:19 pm

פרשת השבוע חוקת עוסקת בתחילתה בפרה אדומה. הקב"ה מצווה לקחת פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול. מתי נאמרה פרשה זו של פרה אדומה? גיטין ס': בראש חודש ניסן, בשנה השנייה, ביום חנוכת המשכן.

‫סלסלת פירות‬ 10 May 2012 | 09:55 pm

‫‬

‫Live at CES 2012‬ 9 Jan 2012 | 04:20 am

‫‬

‫פרשת השבוע – דברים‬ 1 Aug 2011 | 04:23 pm

‫"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב" מה פשר הזכרת כל המקומות הללו מבלי לפרט מה היה שם? והאם יש קשר בין הפרשה לבין תקופת בין המיצרים...

Related Keywords:

וואלה מפות, ymap, אינדקס אתרים, מורפיקס עברי אנגלי, בריס פלייס מספרה שעות, מלאך מלמד ברחם, bgbg nhhk, אתרי דת, כייון שמש בבנית בית, מורפיקס אנגלי עברי

Recently parsed news:

Recent searches: