Riksbank - riksbank.se - Sveriges riksbank - Pressmeddelanden

Latest News:

Martin W Johansson tillförordnad chef för avdelningen för finansiell stabilitet 16 Jul 2013 | 05:00 am

Riksbankens direktion har beslutat att utse Martin W Johansson som tillförordnad chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet efter Mattias Persson som utsetts till en tjänst i Nordea.

Reporäntan oförändrad på 1 procent 3 Jul 2013 | 05:00 am

Svensk ekonomi är på väg mot en återhämtning. Samtidigt väntas inflationen vara låg under ännu en tid. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden har i stort sett varit i linje med Riksbanken...

Tolv miljoner 1000-kronorssedlar blir ogiltiga vid årsskiftet 27 Jun 2013 | 05:00 am

Efter den 31 december 2013 kommer äldre 50- och 1000-kronorsedlar som saknar folieband att bli ogiltiga. Idag finns det tolv miljoner 1000-kronorssedlar och knappt fyra miljoner 50-kronorssedlar av de...

Riksbankens företagsundersökning: Konjunkturuppgång i uppförsbacke 13 Jun 2013 | 05:00 am

En försiktig optimism präglar företagens bedömningar av framtidsutsikterna. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj. Konjunkturläget är fortfarande svagt även om det har förbättrats under vår...

Svenska storbanker i dagsläget finansiellt starka 27 May 2013 | 05:00 am

De svenska storbankerna är i dagsläget finansiellt starka, men de behöver mer motståndskraft på sikt. Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet utgör den största risken för den finansiella stabilitete...

Svenska storbanker i dagsläget finansiellt starka 27 May 2013 | 05:00 am

De svenska storbankerna är i dagsläget finansiellt starka, men de behöver mer motståndskraft på sikt. Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet utgör den största risken för den finansiella stabilitete...

Nya vice riksbankschefer – Martin Flodén och Cecilia Skingsley 22 May 2013 | 05:00 am

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Martin Flodén och Cecilia Skingsley till nya direktionsledamöter i Riksbanken. De efterträder Lars E.O. Svensson och Barbro Wickman-Parak vars mandatperiod...

Nya vice riksbankschefer – Martin Flodén och Cecilia Skingsley 22 May 2013 | 05:00 am

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Martin Flodén och Cecilia Skingsley till nya direktionsledamöter i Riksbanken. De efterträder Lars E.O. Svensson och Barbro Wickman-Parak vars mandatperiod...

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots fortsatt osäkerhet i euroområdet 21 May 2013 | 05:00 am

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots den fortsatta osäkerheten i euroområdet. Det anser de marknadsaktörer som svarade på Riksbankens riskenkät under våren 2013. Det är fortfarande ut...

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots fortsatt osäkerhet i euroområdet 21 May 2013 | 05:00 am

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots den fortsatta osäkerheten i euroområdet. Det anser de marknadsaktörer som svarade på Riksbankens riskenkät under våren 2013. Det är fortfarande ut...

Related Keywords:

Inflation, suecia, riksbanken, reporänta, svenska sedlar, sedlar, stibor, reporanta historik, nya sedlar, riksbanken .se

Recently parsed news:

Recent searches: