Rops-bialystok - adopcja.rops-bialystok.pl - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Latest News:

Propozycje zmiany art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 26 Nov 2012 | 01:52 pm

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaproponował zmianę art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w kwestii dotyczącej adopcji ze wskazaniem. Pismo wystawione do Ministra Pracy i Polityki Społecznej...

Zmiana siedziby Ośrodka Adopcyjnego 30 Oct 2012 | 11:30 pm

Z dniem 01 listopada 2012 r. nastąpi zmiana siedziby Ośrodka Adopcyjnego. Nasz nowy adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny ul. Aleja Legionów 27 18-400 Łomża W z...

Zmiana Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 29 May 2012 | 08:42 pm

W dn. 15.05.2012 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dn. 27.04.2012 r. o zmianie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono przepis, który przes...

Zaproszenie do udziału w grupie wsparcia. 29 May 2012 | 08:42 pm

Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku zaprasza wszystkich chętnych rodziców adopcyjnych do udziału w grupie wsparcia organizowanej na terenie Ośrodka przy ul. Kombatan...

Recently parsed news:

Recent searches: