Rvp - rvp.cz - Metodický portál rvp.cz

Latest News:

Emigrace 1948–1989 27 Aug 2013 | 12:30 pm

Prezentace studenty seznamuje s několika poválečnými vlnami dobrovolné i nedobrovolné (Asanace) emigrace. Naznačuje významový rozdíl slov emigrant a exulant. Jmenuje několik slavných osobností, kterým...

Ptáci – Svišťouni 27 Aug 2013 | 12:26 pm

Materiál seznamuje s charakteristickými znaky ptáků z řádu svišťounů a popisuje nejvýznamnější zástupce tohoto řádu.

Zvířata – Obrázky 27 Aug 2013 | 12:21 pm

Doplňkový materiál k učebnici Wir 1 - téma zvířata. Využití pro práci ve dvojicích, popř. skupinovou práci, jako pracovní list.

Lektion 4 – Ein gastronomischer Spaziergang 27 Aug 2013 | 12:17 pm

Prezentace je zaměřena na praktické procvičování znalostí získaných studiem čtvrté lekce - „Ein gastronomischer Spaziergang“ z učebnice Němčina pro jazykové školy – nově 2. díl – slovní zásoba a komun...

Etapy lidského života 27 Aug 2013 | 12:14 pm

Výukový materiál pro využití v občanské nauce a psychologii, prezentace podávající přehled etap vývoje lidského jedince

Vývoj osobnosti od tří let do dospělosti 27 Aug 2013 | 12:10 pm

Výukový materiál pro občanskou nauku a psychologii, podává ucelený výklad vývojových etap lidského jedince od předškolního věku do stáří.

Vývoj osobnosti od narození do batolete 27 Aug 2013 | 12:07 pm

Výukový materiál pro výuku občanské nauky a psychologie, podává přehled vývojových etap lidského jedince od narození do tří let věku.

Vývoj a rozvoj osobnosti 27 Aug 2013 | 12:05 pm

Učební materiál pro výuku občanské nauky nebo psychologie. Poskytuje základní pojmy pro výklad vývoje a rozvoje osobnosti. Obsahuje pracovní list.

Řešení prutových soustav 27 Aug 2013 | 12:03 pm

Žáci se naučí, jak pomocí styčníkové metody určit velikost osových sil v prutech prutové konstrukce. Učební materiál je určen pro I. ročník technických škol. Autorkou materiálu je Ing. Zdeňka Soprová.

Rozpočty – Opakování 27 Aug 2013 | 11:56 am

Pracovní list (závěrečný test) na téma rozpočet. Žáci se pokusí aplikovat své vědomosti v úlohách. Uplatní tak znalosti o rodinném a státním rozpočtu.

Related Keywords:

ústav pro jazyk český, rvp, obvod kruhu, rvp.cz, pohybové hry, microsoft class server, volne soboty, největší společný dělitel, dysfázie, jazykové prostředky

Recently parsed news:

Recent searches: