Scb - scb.se - www.scb.se - Statistiknyheter

Latest News:

Exporten och importen minskade<BR>10 procent 27 Aug 2013 | 02:30 pm

Under första halvåret 2013 minskade både den svenska exporten och importen med 10 procent jämfört med samma period året innan.

Tillväxttakten för hushållens lån ökade 27 Aug 2013 | 02:30 pm

I juli hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,8 procent. Det innebär att tillväxttakten ökade jämfört med juni då tillväxttakten var 4,7 procent. I juli 2012...

Ökad sysselsättning i Stockholm och Skåne 27 Aug 2013 | 02:30 pm

Under andra kvartalet 2013 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 716 000, en ökning med 38 000 jämfört med samma kvartal 2012. Av dessa var 35 000 utrikes födda. Antalet syssel...

Handelsnettot 3,7 miljarder kronor i juli 27 Aug 2013 | 02:30 pm

Varuexporten uppgick under juli till 84,6 miljarder kronor och varuimporten till 80,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 3,7 miljarder kronor.

Producentpriserna fortsatt låga 26 Aug 2013 | 02:30 pm

Producentpriserna för juli var 2,8 procent lägre än juli föregående år. Från juni till juli steg emellertid de totala producentpriserna med 0,9 procent. Under samma period steg priserna på exportmarkn...

Svenska investerare köper utländska aktier 26 Aug 2013 | 02:30 pm

Svenska investerare fortsätter köpa utländska aktier och fonder. Totalt genererade den gränsöverskridande handeln med aktier och fonder ett nettoutflöde på 70 miljarder kronor under andra kvartalet 20...

Antalet tidsbegränsat anställda ökade 22 Aug 2013 | 02:30 pm

I juli 2013 var 4 905 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 66 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet ...

Nybyggandet av bostäder fortsätter att öka 22 Aug 2013 | 02:30 pm

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 14 550 lägenheter under första halvåret i år. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med samma period 2012 då 10 959 lägenheter började byggas.

Färre anställda och lediga jobb inom tillverkningsindustrin 20 Aug 2013 | 02:30 pm

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,2 procent till 4 319 700 under andra kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 2,4 procent. I privat se...

Ökat kapacitetsutnyttjande 20 Aug 2013 | 02:30 pm

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,1 procentenheter under det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet, i säsongsrensade tal.

Related Keywords:

Statistik, kpi, scb, skatteverket.se, statistiska centralbyrån, basbelopp, app store, hur många heter, scb.se, industrial water use statistics

Recently parsed news:

Recent searches: