Serbianvoice - serbianvoice.eu

General Information:

Latest News:

U susret premijeri filma 30 Nov -0001 | 12:00 am

Dosije Srebrenica Nakon dok.filmova "Ljubi brata"i "Sarajevo logor(i) za Srbe" autorski tim Milan Kneževiæ i Dalibor Josipoviæ donosi nam treæi dok. film koji govori o ratnim dešavanjima na širem pod...

Izveštaj o sluèajevima kršenja meðunarodnog ratnog i humanitarnog prava 30 Nov -0001 | 12:00 am

Jugoslavija za mir i stabilnost Još davne 1992. godine, Vlada tadašnje SR Jugoslavije dostavila je izveštaj o sluèajevima kršenja meðunarodnog ratnog i humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslav...

Zloèini u Bratuncu, Skelanima i Srebrenici 30 Nov -0001 | 12:00 am

Memorandum o smrti Memorandum o zloèinima i genocidu koji su muslimani uèinili u istoènoj Bosni u peridou od aprila 1992. do aprila 1993. godine. Dokument je na engleskom jeziku i sadrži svedoèenja o...

Srbi su ubijani na velike verske praznike 30 Nov -0001 | 12:00 am

Bez poštede Muslimani su bili bez milosti prema srpskom stanovništvu, bez obzira na godine i pol. Ubijana su deca, starci, invalidi. Na prvih tridesetak strana ovog dokumenta su imena ubijeni, muèeni...

Alahovi ratnici nabijali Srbe na kolac 30 Nov -0001 | 12:00 am

Ubica pokajnik Bosna i Hercegovina bila je puna Alahovih ratnika, ratnika Džihada koji su postupali po starom oprobanom receptu od pre par stotina godina. Kao da im nije bilo dovoljno što su Srbe str...

Snimci maltretiranja i ubijanja 30 Nov -0001 | 12:00 am

Mudžahedini u akciji Mnogo je snimaka ratnih zloèina, najgore od svega je sto su oni vrlo dostupni svima. Moguæe ih je videti na raznim sajtovima poput youtube. Neverovatno je to da, ljudi umesto da ...

Silos 30 Nov -0001 | 12:00 am

Zloglasni logor za Srbe Postojalo je mnogo logora za Srbe, a jedan od najozloglašenijih bio je Silos. Ono što se u njemu dešavalo retko koji ljudski um bi mogao da zamisli, a kamoli da doživi. Oni ko...

Još jedan dokument o Srebrenici 30 Nov -0001 | 12:00 am

I onima koji ne žele da èuju Malo je jedan dokument o tome koliko je Srba pobijeno u Srebrenici i okolnim mestima, kako je stradala njihova imovina. Da se ispišu èitave knjige od po hiljadu strana i ...

Stradanje Srba u Hrvatskoj 30 Nov -0001 | 12:00 am

Nisu nas mrzeli manje nego muslimani Ko nas je više mrzeo, ko nas je više pobio, èije su akcije bile zloèinaèkije, muèkije? Hrvati i Muslimani ubijali su i klali, a pod izgovorom da je njihova terito...

Hrvatski vojnici u Medaèkom džepu Srbe nabijali na kolac, bacali u septièke jame 30 Nov -0001 | 12:00 am

Prvi iskazi stanovnika sela Medaèkog džepa Sreda, 26. septembar 2007. 17:31 Na suðenju hrvatskim generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, iskaze su poèeli da daju i stanovnici srpskih sela u Medaèko...

Related Keywords:

porodica prelovac, udruzenje vojnih penzionera srbije, rakete p 21 p 22, prentic poreklo, dusan jelic lora, glas sršske, petnaestorica srba, dragan đukić šofer, srbi su dijaspora u bosni, borka staletovic

Recently parsed news:

Recent searches: