Sootak - sootak.ir - تعبیر خواب - حرف آ

Latest News:

گوگل درایو چیست؟ 6 May 2012 | 03:59 am

گوگل سرویس جدید خود را به نام Google Drive معرفی کرد . گوگل درایو یک فضای ابری ۵ گیگابایتیست که همیشه و در همجا در دسترس شماست ! امکاناتی که گوگل برای گوگل درایو در نظر گرفته ، این سرویس را جذاب تر و...

امکانات نسل بعدی Kinect چه خواهد بود؟ 21 Apr 2012 | 06:55 am

اگر از طرفداران محصولات کنسولی مایکروسافت باشید مطمئنا با کنسول Xbox و حس گر حرکات این کنسول که Kinect نام دارد نیز آشنا هستید. این حس گر حرکات شما را میبیند و همان حرکات را در بازی اجرا میکند. یعنی م...

چرا زاویه دید مهم است؟ 21 Apr 2012 | 06:52 am

به عکس بالا نگاه کنید، در این عکس یک کره بزرگ عجیب و غریب می‌بینید، کره‌ای پوشیده از چمن که روی آن درختانی هم دیده می‌شود. این کره در بیرون خیابانی نصب شده. چنین به نظر می‌رسد که در قطب شمال کره که ان...

امکانات نسل بعدی Kinect چه خواهد بود؟ 21 Apr 2012 | 02:55 am

اگر از طرفداران محصولات کنسولی مایکروسافت باشید مطمئنا با کنسول Xbox و حس گر حرکات این کنسول که Kinect نام دارد نیز آشنا هستید. این حس گر حرکات شما را میبیند و همان حرکات را در بازی اجرا میکند. یعنی م...

امکانات نسل بعدی Kinect چه خواهد بود؟ 21 Apr 2012 | 02:55 am

اگر از طرفداران محصولات کنسولی مایکروسافت باشید مطمئنا با کنسول Xbox و حس گر حرکات این کنسول که Kinect نام دارد نیز آشنا هستید. این حس گر حرکات شما را میبیند و همان حرکات را در بازی اجرا میکند. یعنی م...

امکانات نسل بعدی Kinect چه خواهد بود؟ 21 Apr 2012 | 02:55 am

اگر از طرفداران محصولات کنسولی مایکروسافت باشید مطمئنا با کنسول Xbox و حس گر حرکات این کنسول که Kinect نام دارد نیز آشنا هستید. این حس گر حرکات شما را میبیند و همان حرکات را در بازی اجرا میکند. یعنی م...

امکانات نسل بعدی Kinect چه خواهد بود؟ 21 Apr 2012 | 02:55 am

اگر از طرفداران محصولات کنسولی مایکروسافت باشید مطمئنا با کنسول Xbox و حس گر حرکات این کنسول که Kinect نام دارد نیز آشنا هستید. این حس گر حرکات شما را میبیند و همان حرکات را در بازی اجرا میکند. یعنی م...

امکانات نسل بعدی Kinect چه خواهد بود؟ 21 Apr 2012 | 02:55 am

اگر از طرفداران محصولات کنسولی مایکروسافت باشید مطمئنا با کنسول Xbox و حس گر حرکات این کنسول که Kinect نام دارد نیز آشنا هستید. این حس گر حرکات شما را میبیند و همان حرکات را در بازی اجرا میکند. یعنی م...

امکانات نسل بعدی Kinect چه خواهد بود؟ 21 Apr 2012 | 02:55 am

اگر از طرفداران محصولات کنسولی مایکروسافت باشید مطمئنا با کنسول Xbox و حس گر حرکات این کنسول که Kinect نام دارد نیز آشنا هستید. این حس گر حرکات شما را میبیند و همان حرکات را در بازی اجرا میکند. یعنی م...

امکانات نسل بعدی Kinect چه خواهد بود؟ 21 Apr 2012 | 02:55 am

اگر از طرفداران محصولات کنسولی مایکروسافت باشید مطمئنا با کنسول Xbox و حس گر حرکات این کنسول که Kinect نام دارد نیز آشنا هستید. این حس گر حرکات شما را میبیند و همان حرکات را در بازی اجرا میکند. یعنی م...

Recently parsed news:

Recent searches: