Sprakradet - sprakradet.no - Aktuelt

Latest News:

Presentasjoner er tilgjengelige fra Den tolvte konferansen om leksikografi i Norden 23 Aug 2013 | 07:56 pm

(23.8.13) I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) var Språkrådet vert for den tolvte konferansen om leksikogr...

Bli kjend med stadnamn frå Oslo S til Slottet 20 Aug 2013 | 04:07 pm

(20.8.13) I samband med arrangementet Oslo kulturnatt inviterer Språkrådet til gatevandring langs Karl Johan, fredag 13. september.

Velkomen til konferanse om norskfaget 15 Aug 2013 | 04:26 pm

(15.8.13) «Norskfaget i endring?» er overskrifta for konferansen Språkrådet, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa og Utdanningsforbundet arrangerer i Oslo 23. og 24. september. Lærarar og andre i...

Den tolvte konferansen om leksikografi i Norden begynner i Oslo i morgen, tirsdag 13. august 12 Aug 2013 | 06:20 pm

(12.8.13) I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) er Språkrådet vert for den tolvte konferansen om leksikogra...

Presentasjonene fra Nordterm 2013 er nå tilgjengelige 4 Jul 2013 | 03:01 pm

(4.7.13) Det svenske terminologiorganet Terminologicentrum TNC var i juni vertskap for de toårlige Nordtermdagene. Arrangementet går på rundgang mellom de nordiske landene og fant i år sted i Stockhol...

Ny rapport om språk og argumentasjon i partiprogram 26 Jun 2013 | 03:29 pm

(26.6.13) Hvilken plass har språkpolitiske spørsmål i norske valgprogram? Hvordan argumenterer partiene i programmene sine i valgåret 2013? Dette har professor Jostein Gripsrud kartlagt i en ny rappor...

Ny læreplan i tråd med språkpolitikken 21 Jun 2013 | 04:28 pm

(21.6.13) Kunnskapsdepartementet har no lagt fram revidert læreplan i norsk som skal gjelde frå skuleåret 2013–2014.

Språkrådet i Tromsø: søkelys på språklig mangfold i nord 11 Jun 2013 | 06:16 pm

(11.6.13) Hvordan kommer det språklige mangfoldet til uttrykk i Tromsø? På hvilke måter blir kvensk og andre minoritetsspråk synliggjort i byen? Hva er de viktigste utfordringene for samisk språkpolit...

Språkrådet inviterer til språkkafé i Tromsø om minoritetsspråk 10 Jun 2013 | 07:23 pm

(10.6.13) Korleis kan vi leggje til rette for og tryggje minoritetsspråk i byen på ein konstruktiv og synleg måte? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan befolkninga og Tromsø kommune bidra?

Termwikien til Språkrådets terminologitjeneste er nå åpen for alle 10 Jun 2013 | 01:37 pm

Terminologitjenesten har videreutviklet termwikien, som nå igjen er åpen for alle. Den er en termdatabase for registrering og visning av fagtermer fra ulike fagområder og bygger på lignende programvar...

Recently parsed news:

Recent searches: