Stuba - fei.stuba.sk - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Latest News:

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Patrika Príbytného 21 Aug 2013 | 06:14 pm

5.2.13 Elektronika

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Lindera 20 Aug 2013 | 06:18 pm

9.2.7 Kybernetika

Výberové konanie 16 Aug 2013 | 05:13 pm

na obsadenie 2 miest odborných asistentov

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Juraja Brenkuša 15 Aug 2013 | 05:07 pm

5.2.13 Elektronika

Obhajoby dizertačných prác Ing. Jozefa Hoška a Ing. Ireny Janotovej 15 Aug 2013 | 02:41 pm

5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo

O vodu sa báť nemusíme 14 Aug 2013 | 11:22 am

Vízia o modernom a efektívnom ochrannom systéme ostrova Sihoť sa postupne premieňa do reality.

Výberové konanie na obsadenie miesta 2 Aug 2013 | 07:21 pm

riaditeľa Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU

Obhajoby dizertačných prác Ing. Tomáša Hirnera a Ing. Adriána Kováča 12 Jul 2013 | 06:03 pm

5.2.15 - Ústav telekomunikácií

2. kolo prijímacieho konania na inžinierske študijné programy 3 Jul 2013 | 04:10 pm

otvárané na FEI STU v akademickom roku 2013-14

Related Keywords:

mtf, stuba, stu bratislava, mtf trnava, stu, fchpt, production of ethyl chloride hysys, hysys simulation of an ethyl chloride plant

Recently parsed news:

Recent searches: