Tarnow - azoty.tarnow.pl - Grupa Azoty - Wydarzenia

Latest News:

III edycja Grupa Azoty Grand Festival 2013 23 Aug 2013 | 05:00 am

21 września 2013 r. na Rynku w Tarnowie odbędzie się III edycja Grand Festival. Dobra zabawa, celebrowanie życia i radość z sukcesów mieszkańców, pracowników oraz całej Grupy Azoty to główne cele przy...

Zarząd Grupy Azoty SA podzielił się kompetencjami 21 Aug 2013 | 05:00 am

Na poniedziałkowym posiedzeniu (20 sierpnia 2013 r.) przedstawiciele Zarządu obecnej kadencji podzielili pomiędzy siebie kompetencje i odpowiedzialność za wydzielone obszary i realizowane procesy w ra...

Grupa Azoty S.A. w WIG 30 9 Aug 2013 | 05:00 am

Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała, że począwszy od 23 września rozpocznie publikację indeksu WIG30, który zastąpi indeks WIG20. Nowy podstawowy indeks będzie obejmował trzydzieści największych...

Awaria w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 7 Aug 2013 | 05:00 am

6 sierpnia 2013 r. po godzinie 15.00 na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. doszło do zdarzenia awaryjnego polegającego na rozszczelnieniu technologicznym na instalacji amoniaku i samozapłonu.

Raport środowiskowy Grupy Azoty 2012 2 Aug 2013 | 05:00 am

Grupa Azoty opublikowała raport środowiskowy za 2012 r., w którym prezentuje najważniejsze aspekty polityki prośrodowiskowej realizowane w największych spółkach Grupy Azoty z Tarnowa, Polic i Kędzierz...

Grupa Azoty ZAK S.A. finalizuje sprzedaż spółki zależnej Hotel ORW „Azoty” 2 Aug 2013 | 05:00 am

Grupa Azoty ZAK S.A. sprzedała 100% udziałów  spółki zależnej Hotelu ORW „Azoty” Sp. z o.o. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 1 sierpnia br. Inwestorem jest firma działająca w polskiej branży tur...

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2 Aug 2013 | 05:00 am

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spół....

Test 1 Aug 2013 | 05:00 am

Test

Dobry czas dla produktów Grupy Azoty ZAK S.A. 1 Aug 2013 | 05:00 am

Lipiec to miesiąc udany dla produktów Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. W ubiegłym miesiącu Spółka uzyskała przedłużony certyfikat koszerności oraz utrzymaliśmy licencję na certyfikowany pro...

Razem dla bezpieczeństwa chemicznego 27 Jul 2013 | 05:00 am

Przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym na poziomie zakładu, na szczeblu lokalnym i krajowym i w ramach współpracy agend międzynarodowych oraz zaprezentowanie polskiego potencjału w zakresie bezpiecze...

Recently parsed news:

Recent searches: