Tarnow - wisloka.tarnow.pl

General Information:

Latest News:

REDYK KARPACKI TRANSHUMANCE 2013 16 Jul 2013 | 02:12 pm

           Ciekawą formą promocji regionu i wyjątkową okazją do poznania kultury pasterskiej jest wydarzenie: „Redyk Karpacki”. Jest to międzynarodowy projekt kulturowy  „Redyk Karpacki Transhumance 2...

Wypoczynek w zlewni Wisłoki 17 Jun 2013 | 03:30 pm

       Tereny zlewni Wisłoki są atrakcyjne właściwie o każdej porze roku, jednak szczególnie latem mają do zaoferowania wiele atrakcji. Gminy w zlewni  posiadają wysokie walory turystyczne, mimo iż ni...

Światowy Dzień Ochrony Środowiska 5 Jun 2013 | 04:12 pm

        Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest corocznie 5 czerwca, natomiast ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej  w 1972 roku. Dzień ten ma na celu przyp...

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 14 May 2013 | 01:25 pm

         22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Wcześniej dzień ten obchodzony był 29 grudnia, jednak w 2000 roku zmieniono go na 22 maja, czyli datę wejścia w życie Konwe...

Przegląd aktualnych stawek opłat za odbiór odpadów w gminach zlewni Wisłoki 6 May 2013 | 03:39 pm

       Dla wszystkich gmin i ich mieszkańców obowiązującym aktem prawnym w zakresie gospodarki odpadami jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 ...

Światowy Dzień Wody 22.03.2013r. 19 Mar 2013 | 02:26 pm

Światowy Dzień Wody jest punktem kulminacyjnym Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody. Główne uroczystości odbędą się w Holandii, a zorganizują je UNESCO i UNECE przy wsparciu UN-Water. ...

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. 29 Jan 2013 | 04:34 pm

            23 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Ustawa ta przyjmuje następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami: zapobieganie, pr...

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów z funduszy norweskich. 21 Nov 2012 | 12:27 pm

Po tym jak przedstawiciele Polski i Norwegii porozumieli się w kwestii współpracy dwustronnej dotyczącej wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii, oraz dobrych praktyk, Narodowy Fundusz Ochrony Środow...

Natura 2000 w zlewni Wisłoki 25 Sep 2012 | 03:50 pm

NATURA 2000  w zlewni  Wisłoki – na  20 lecie… W 2012 roku obchodzone jest 20-lecie istnienia Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrek....

Ważne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. 30 Aug 2012 | 01:52 pm

              Konieczne prace legislacyjne gmin. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w  Dz. U. z 2012 r. poz. 391) wprowadziła regulacje, które przybliżają Pols...

Recently parsed news:

Recent searches: