Tnuni - tnuni.sk

General Information:

Latest News:

Politológia - 2. kolo 24 Aug 2012 | 12:03 pm

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študijný odbor 3.1.6...

FŠT - 3. kolo prijímacieho konania 21 Aug 2012 | 05:31 pm

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje 3....

Výberové konanie - FŠT 9 Aug 2012 | 11:47 am

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Dekan...

ŠTUDUJ MECHATRONIKU V TRENČÍNE 2 Aug 2012 | 12:18 pm

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej technikyŠtudijný program:...

Oznam pre uchádzačov a novoprijatých študentov v študijnom programe Politológia 24 Jul 2012 | 03:19 pm

Na základe priznania práv ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovať titul bakalár absolventom dennej a externej formy štúdia  študijného programu Európske a globálne štú...

FPT - priznanie práv udelovať akademický titul Bc., Ing., PhD., Doc. a Prof. 20 Jul 2012 | 08:04 pm

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič Rozhodnutie Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene...

Priznanie práva udeľovať titul magister v študijnom odbore Politológia 18 Jul 2012 | 06:03 pm

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič Rozhodnutie Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a ...

Priznanie práva udeľovať titul bakalár v študijnom odbore Politológia 18 Jul 2012 | 05:47 pm

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič Rozhodnutie Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a ...

Dotazníkový prieskum o spokojnosti používateľov e-zdrojov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ 13 Jul 2012 | 07:25 pm

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje projekt "Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom" (NISPEZ). Proje...

FŠT - prijímacie konanie na doktorandské štúdium 13 Jul 2012 | 07:15 pm

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje prijímacie konanie na: doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2012/2013 v š...

Related Keywords:

FPT, telefonny zoznam, tnuni, fsev, tnuni ais, www.tnuni.sk, vseobecne znaky kvality, tnuni ponicky, tnuni paretov diagram

Recently parsed news:

Recent searches: