Turkcedersi - turkcedersi.gen.tr - Türkçe Öðretmenleri Paylaþým Adresi

Latest News:

Okuldan Dosya Ýndirme Sorunu Çözülmüþtür 4 Mar 2012 | 06:13 am

Deðerli Üyelerimiz, Bir süredir okullardan sitemizin dosya bölümünden dosya indirmek yasak nedeniyle mümkün olamýyordu. MEB dosya paylaþým sitelerine karþý yasak koymaktadýr. Sitemiz de bu çerçevede d...

Büyük Boy Atasözleri ve Deyimler Afiþleri 31 Oct 2011 | 04:38 am

Yeni bir ürün olan Atasözü ve Deyimler setinin satýþý baþlamýþtýr. Sipariþ ve daha fazla bilgi içinLINKI GÖRMEK IÇIN ÜYE OLMALISINIZ! adresimizi ziyaret ediniz.

Büyük Boy Dil Bilgisi Afiþleri 31 Oct 2011 | 04:34 am

Türkçe afiþlerini alan meslektaþlarýmýzýn yoðun isteði üzerine 10 adet afiþten oluþan afiþlerimiz satýþa sunulmuþtur.Sipariþ ve daha fazla bilgi içinLINKI GÖRMEK IÇIN ÜYE OLMALISINIZ! adresimizi ziyar...

Türkçe Afiþlerinin 4. Baskýsý Çýktý 18 Sep 2011 | 03:57 pm

Türkçe afiþlerimizin 4. baskýsý satýþa sunulmuþtur. Daha geniþ bilgi ve sipariþ içinLINKI GÖRMEK IÇIN ÜYE OLMALISINIZ! adresimizi ziyaret ediniz.

Büyük Boy Yazar Afiþleri 6 Mar 2011 | 09:46 pm

Sitemizden bir baþka ilk çalýþma... Genel Özellikleri: 50 cm x 70 cm boyutunda (Mevcut Türkçe afiþlerinin iki katý büyüklüðünde) 350 gr. lüks parlak kuþe kaðýt baskýlý Sadece bu çalýþma için özel ol...

Büyük Boy Toplu Þair Afiþleri 17 Jan 2011 | 03:35 am

Sitemizden bir baþka ilk çalýþma... Genel Özellikleri: 50 cm x 70 cm boyutunda (Mevcut Türkçe afiþlerinin iki katý büyüklüðünde) 350 gr. lüks parlak kuþe kaðýt baskýlý Sadece bu çalýþma için özel ol...

Türkçenin Konuþulduðu Ülkeler Haritasý 17 Jan 2011 | 03:32 am

Türkiye Türkçesinin Konuþulduðu Ülkeler Haritasý Sitemizden Türkiye'de ilk bir çalýþma... Fiziki Özellikleri: 350 gr. lüks parlak kuþe kaðýt baskýlý 50 cm x 70 cm ebatýnda (Mevcut Türkçe afiþlerini...

Dosya Yükleme Sorunu Giderilmiþtir 3 Jan 2011 | 08:39 am

Deðerli Arkadaþlar, Son zamanlarda bazý dosyalarýn yüklenememe sorunu giderilmiþtir. Eskisi gibi 15 MB'ye kadar dosyalarýnýzý sitemize yükleip paylaþabilirsiniz. LINKI GÖRMEK IÇIN ÜYE OLMALISINIZ!

TestOkur Optik Okuyucu 11 Nov 2010 | 06:58 pm

Sitemiz tarafýndan tasarlanan ve üretilen TestOkur Optik Okuma ve Ölçme Deðerlendirme Sistemi satýþa sunulmuþtur. Daha geniþ bilgi içinLINKI GÖRMEK IÇIN ÜYE OLMALISINIZ! adresine bakabilirsiniz.

Foruma Giriþ Sorunu 15 Mar 2010 | 02:07 am

Son günlerde foruma giriþlerde sorun olduðu yönünde bazý þikayetler gelmeye baþladý. Bu sorun kullanýcý arkadaþlarýmýzýn bilgisayarýndan kaynaklanmaktadýr. LINKI GÖRMEK IÇIN ÜYE OLMALISINIZ! baðlantýs...

Related Keywords:

türkçe, eokul, edebiyat öğretmeni, mebsis, türkçe dersi, koza yayınları, türkçe dersi kaynak sitesi, türkçe kaynak sitesi, tÜrkÇe gen, dersimiz türkçe

Recently parsed news:

Recent searches: