Uniza - fpv.uniza.sk

General Information:

Latest News:

Aktuálne informácie 16 Oct 2010 | 02:49 am

Oznam o povinnej kontrole štúdia pre študentov končiacich ročníkov Miestnosti na skúšanie v letnom semestri akademického roka 2011/2012 (prípadnú rezerváciu môžete realizovať u p. Krupkovej na tel.: ...

Aktuálne informácie 15 Oct 2010 | 07:49 pm

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je jednou z najlepších na Slovensku Dotazník uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce V období 4.-9. júla 2013 bude študijné oddeleni...

Recently parsed news:

Recent searches: