Upol - inf.upol.cz

General Information:

Latest News:

Harmonogram ústních SZZ 18 May 2012 | 12:00 pm

Byl vložen časový harmonogram ústních SZZ konaných 24. 5. 2012.

Úspěch studentů informatiky v soutěži O cenu děkana 10 May 2012 | 12:00 pm

9. května se konala na PřF UP studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2012. Student katedry informatiky Martin Kauer obsadil v bakalářské sekci se svojí prací Řešení úloh s roboty Khepera (pod vedením...

Obhajoby diplomových prací 19 Apr 2012 | 12:00 pm

Byl vložen časový harmonogram obhajob diplomových prací konaných 26.4.2012.

Aktualizovaný program čtecího semináře (DAMOL) 11 Apr 2012 | 12:00 pm

Byl aktualizován program čtecího semináře pořádaného laboratoří DAMOL: semináře doc. Michala Krupky (Paper review: R. Holzer, Knowledge acquisition under incomplete knowledge using methods from formal...

Nabídka Fulbrigtova stipendia 11 Apr 2012 | 12:00 pm

Pro studenty magisterského studia je možnost získat stipendium pro studijní pobyt v USA. Více informací na stránkách www.fulbright.cz/studium-v-usa

Přijímací zkoušky 23 Mar 2012 | 12:00 pm

Byla aktualizována webová stránka o přijímacích zkouškách na naši katedru.

Vybrané partie z informatiky 15 Mar 2012 | 12:00 pm

Byl vytvořen rozvrh k předmětu Vybrané partie z informatiky (KMI/VPI).

Aktualizace okruhů k SZZ 8 Mar 2012 | 02:00 pm

Okruhy k ústním SZZ byly aktualizovány: bakalářské obory, navazující magisterské obory.

DAMOL web 5 Mar 2012 | 02:00 pm

Na adrese http://damol.info byla spuštěna webová stránka laboratoře DAMOL (Data Analysis and Modeling Lab).

Studentský vědecký seminář 23 Feb 2012 | 02:00 pm

Studentský vědecký seminář pokračuje v tomto semestru přednáškou Radim Bělohlávek: Formální konceptuální analýza dat s fuzzy atributy. Přednáška se koná ve čtvrtek 1. března v 16:35 hodin v učebně 5....

Recently parsed news:

Recent searches: