Uuc - vtc.uuc.edu - Vietnamese School of Theology

Latest News:

Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Viện Thần Học 11 Feb 2012 | 03:14 pm

Sứ mạng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam là "Đào tạo người lãnh đạo Cơ đốc, phát triển tài nguyên nhân lực cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong và ngoài nước trên sự trung thực với Kinh Thánh , r...

Chương Trình Học Trực Tuyến - Online 11 Feb 2012 | 02:05 pm

Để trang bị niềm mơ ước hầu việc Chúa và người khác. Gặp gỡ những người cùng chung một lý tưởng từ khắp mọi nơi trên thế giới. Học bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào có internet. read more

Thánh Kinh Tân Từ Điển 31 Oct 2009 | 03:34 am

read more

Recently parsed news:

Recent searches: