Xunta - egap.xunta.es - EGAP - Novas

Latest News:

II Curso de actualidade xurídica de réxime local: a contratación pública local 26 Aug 2013 | 03:00 am

Grazas á sinatura dun convenio de colaboración, a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra poñe...

Publicada a baremación da bolsa de formación na área de documentación e biblioteconomía 8 Aug 2013 | 03:00 am

A comisión de avaliación, despois de revisar todas as solicitudes recibidas, fai públicos os resultados de baremación da bolsa de bolsa de formación na área de documentación e biblioteconomía convocad...

A EGAP elabora unha enquisa para recoller propostas formativas 2 Aug 2013 | 03:00 am

De cara á elaboración do Plan de Formación do ano 2014, a EGAP quere coñecer as propostas de formación do persoal que integra a Administración autonómica. Por este motivo, pon en marcha un proceso de ...

A EGAP convoca o Curso de Sistemas de Información Xeográfica 2013 26 Jul 2013 | 03:00 am

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) convoca no DOG núm. 142, do venres 26 de xullo de 2013, o Curso de Sistemas de Información Xeográfica 2013; unha actividade formativa realizada en cola...

Convocatoria de probas de acreditación das competencias dixitais en ofimática 26 Jul 2013 | 03:00 am

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) poñen en marcha probas para obter a certificación galega de competencias dixitais diri...

A EGAP e o CIXTEC organizan un curso de dirección e xestión de proxectos informáticos 23 Jul 2013 | 03:00 am

A través do convenio de colaboración asinado o 15 de xaneiro de 2013 entre o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-financeira e Contable (CIXTEC) e a Escola Galega de Administración ...

A EGAP, AGADER, o INTECMAR e o CES organizan un curso medio de linguaxe administrativa galega 23 Jul 2013 | 03:00 am

En virtude do convenio de colaboración asinado o 3 de xaneiro de 2013 entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o 15 de xaneiro co Instituto Tecnoló...

A Escola Galega de Administración Pública pon en marcha unha nova modalidade formativa 19 Jul 2013 | 03:00 am

O DOG núm. 137, do 19 de xullo de 2013, publica a resolución pola que se convoca o programa de autoformación destinado ao persoal ao servizo da Administración autonómica galega.

Terceira convocatoria de probas de avaliación de carácter libre do Plan formativo Ofimático de Galicia 17 Jul 2013 | 03:00 am

A Escola Galega de Administración Pública, dentro do Plan de Formación do 2013 para o persoal da Administración autonómica, convoca 1500 prazas de acceso libre das materias integradas no Plan formativ...

A EGAP e a Asociación de Fiscales asinan un convenio para colaborar en actividades formativas e divulgativas 16 Jul 2013 | 03:00 am

O convenio asinado expresa o interese de ambas as dúas partes por colaborar nos ámbitos formativo, divulgador e investigador, o cal redundará nunha mellora do cumprimento das súas respectivas funcións...

Recently parsed news:

Recent searches: