Powiat-otwocki - pup.powiat-otwocki.pl - Formy aktywizacji

Latest News:

konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Jul 2013 | 06:09 pm

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego ...

Dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy 10 Jul 2013 | 04:14 pm

Dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy dla powiatu otwockiego. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy kwotę 218,8 tys. na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osó...

Nabór wniosków na staże 10 Jul 2013 | 12:14 pm

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu i rezerwy minis...

Nabór wniosków na prace interwencyjne 10 Jul 2013 | 12:07 pm

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację prac interwencyjnych dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu.

informacja - harmonogram naborow wniosków 5 Jul 2013 | 03:43 pm

Informacja Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku przedstawia poniżej harmonogram naborów wniosków na aktywne programy rynku pracy na II półrocze 2013r. Lp. Programy rynku pracy Termin ogłoszenia naboru ...

Kurs Maszynista Spalinowych Pojazdów Trakcyjnych 28 Jun 2013 | 03:23 pm

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku  prowadzi rekrutację osób bezrobotnych  zarejestrowanych w tutejszym urzędzie na  kurs: MASZYNISTA SPALINOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

Kierunek - Własna Firma IV 28 Jun 2013 | 12:23 pm

Kierunek - Własna Firma IV Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął realizacje Projektu "Kierunek - Własna Firma IV" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudn...

I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego 21 Jun 2013 | 03:48 pm

I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego 7 września o godz. 11.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbędzie się I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego

Informator 12 Jun 2013 | 03:05 pm

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku uprzejmie informuje, że Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udostępnił publikację  pn.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana ...

zasady organizacji aktywnych programów rynku pracy 29 Jan 2013 | 08:09 pm

Zasady organizacji aktywnych programów rynku pracy w roku 2013 w ramach środków algorytmowych Więcej w załączniku

Recently parsed news:

Recent searches: